Disclaimer

Disclaimer voor Parkerenvliegveldeindhoven.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Parkerenvliegveldeindhoven.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.

Geen garantie op juistheid
Wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave en een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Voor vragen en/of klachten over uw reis dient u contact op te nemen met de betreffende parkeeraanbieder. Parkerenvliegveldeindhoven.nl is geen parkeeraanbieder maar verwijst de bezoeker door naar de websites van de parkeeraanbieders. Wij behouden ons het recht voor om informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Parkerenvliegveldeindhoven.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen. .

Parkerenvliegveldeindhoven.nl, 13-05-2022

Reacties zijn gesloten.